Nhảy đến nội dung
x
Xét tuyển bổ sung chương trình du học luân chuyển campus năm 2019
Hội đồng tuyển sinh chương trình du học luân chuyển campus Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo xét tuyển bổ sung chương trình du học luân chuyển campus như sau:
Chương trình đào tạo cử nhân Khoa học máy tính và công nghệ tin học - Đại học Lunghwa

2 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại ĐH khoa học và công nghệ Lunghwa

Website: http://www.english.lhu.edu.tw

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Khoa học máy tinh và công nghệ tin học - Đại học kỹ thuật Ostrava

2 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại ĐH kỹ thuật Ostrava 

Website: http://www.vsb.cz/en

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị nhà hàng khách sạn - Đại học Taylor's

2.5 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 1.5 năm học tại Đại học Taylor’s

Website: http://www.university.taylors.edu.my

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh - Đại học kinh tế Praha

2 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại Đại học kinh tế Praha

Website: https://www.vse.cz/english

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Kỹ thuật điện - điện tử - Đại học Saxion

2.5 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 1.5 năm học tại ĐH Saxion.

Website: http://www.saxion.edu

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Tài chính và Kiểm soát - Đại học Saxion

3 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 1 năm học tại ĐH Saxion.

Website: http://www.saxion.edu

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý du lịch và giải trí - Đại học Penghu

2 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 2 năm học tại ĐH Penghu

Website: http://www.npu.edu.tw/eng

 

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế - Đại học Lunghwa

3 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 1 năm học tại Đại học Lunghwa

Website: http://www.english.lhu.edu.tw

 

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Chương trình đào tạo cử nhân Tài chính - Đại học Lunghwa

3 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, 1 năm học tại Đại học Lunghwa

Website: http://www.english.lhu.edu.tw

 

WestOfEngland.jpg

 

1. Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 2 giai đoạn

Subscribe to đại học liên kết