Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu ngành đào tạo

I. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN:

1. Bảo hộ lao động

2. Công nghệ kỹ thuật môi trường

3. Công nghệ sinh học

4. Công tác xã hội

5. Dược học

6. Kế toán

7. Khoa học máy tính

8. Khoa học môi trường

9. Kiến trúc

10. Kinh doanh quốc tế

11. Kỹ thuật xây dựng

12. Kỹ thuật hóa học

13. Kỹ thuật phần mềm

14. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

15. Kỹ thuật điện tử - truyền thông

16. Kỹ thuật Điện

17. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

18. Luật

19. Ngôn ngữ Anh

20. Ngôn ngữ Trung Quốc - chuyên ngành Trung Quốc

21. Ngôn ngữ Trung Quốc - chuyên ngành Trung-Anh

22. Quan hệ lao động

23. Quản lý thể dục thể thao – chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện

24. Quản trị kinh doanh

25. Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Marketing

26. Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Nhà hàng-Khách sạn

27. Quy hoạch vùng và đô thị

28. Tài chính - Ngân hàng

29. Thiết kế công nghiệp

30. Thiết kế nội thất

31. Thiết kế thời trang

32. Thiết kế đồ họa

33. Thống kê

34. Toán ứng dụng

35. Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

36. Việt Nam học - chuyên ngành Du lịch và Lữ hành

37. Việt Nam học - chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch

38. Việt Nam học - chuyên ngành Việt ngữ học

39. Xã hội học

II. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO:

1. Công nghệ sinh học

2. Kế toán

3. Khoa học máy tính

4. Khoa học môi trường

5. Kinh doanh quốc tế

6. Kỹ thuật xây dựng

7. Kỹ thuật phần mềm

8. Kỹ thuật Điện

9. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông

10. Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

11. Luật

12. Ngôn ngữ Anh

13. Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành quản trị Marketing

14. Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành quản trị Nhà hàng - Khách sạn

15. Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị nhân sự

16. Tài chính - Ngân hàng

17. Việt Nam học - Chuyên ngành du lịch và quản lý du lịch

III. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ

1. Kế toán

2. Khoa học máy tính và công nghệ tin học

3. Quản lý du lịch và giải trí 

4. Quản trị kinh doanh quốc tế (liên kết với ĐH Lunghwa)

5. Quản trị kinh doanh (liên kết với ĐH Praha)

6. Quản trị nhà hàng khách sạn 

7. Tài chính (liên kết với ĐH Feng Chia)

8. Tài chính (liên kết với ĐH Lunghwa)

9. Tài chính và Kiểm soát 

10. Kỹ thuật điện - điện tử